Psikoloğum

Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğumuz hafta boyunca tüm gün okulumuzda bulunmakta, öğrencilerimizi gözlemleyerek gelişimlerini izlemekte ve ailelerle yakın işbirliği içinde olmaktadır. 

 

Öğretmenlerimiz için düzenli olarak kurum içi eğitimler düzenlemektedir. Çocuklarımıza her dönem, yaşlarına uygun gelişimsel testleri uygulamaktadır. Bu testlerin bir kısmı performans testleri iken bir kısmı da iç dünyaları hakkında daha detaylı bilgi almayı sağlayan projektif çalışmalardır. 

 

Bu testlerin sonuçları çocuğun kendisine özel dosyasına eklenir. Her dönem, bu testler hakkında çocuğun velisi için psikoloğumuz ile bir toplantı düzenlenir. Bu toplantılar ilgili çocuğun velisi ile birebir yapılır. Mezun olan çocuğumuza dosyası teslim edilir.

 

Psikoloğumuz ile ayrıca "Akıl ve Zeka Oyunları" dersi düzenlenmektedir. Bu derste çocuklarımızın el-göz koordinasyonu, görsel dikkat, ince motor, şekil-zemin ayrımı gibi pekçok fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Psikoloğumuz testlerinin yanı sıra bu derste de çocukların gelişim durumlarını gözlemlemekte, her ay tarafınıza rapor göndermektedir. Sadece çocuğunuz için düzenlenmiş olan bu raporda hangi oyunların oynandığı, oyunların hedef kazanımlarının ne olduğu ve çocuğun bu hedefleri ne kadar gerçekleştirdiğine dair detaylar bulabilmektesiniz.

Psikoloğumuz çocuk kaçırma ve çocuk istismarı olaylarına karşı çocukların bilinçlenmesini sağlayacak olan "Bilinçli Çocuk" seminerini sıklıkla yapmaktadır. Bu seminerde çocuklara oyun oynadıkları yerlerin güvenliğini kontrol etmekten başlayarak yabancılarla hangi durumlarda karşılaşabilecekleri, yabancının onlara nasıl yaklaşabileceği ve çocuğun buna karşı ne yapması gerektiği anlatılmaktadır. Özel bölgelerini tanımaları, tanıdık veya tanımadık kişilere karşı özellerini nasıl koruyabilecekleri, kimlerden yardım isteyebilecekleri, yardım isterken hangi bilgileri verip veremeyecekleri gibi detaylar eğitimin içeriğindedir. Bu çalışmada çocuklardan uygulaması beklenen davranışları kazandırmak adına çocukların okul tuvaletinde özellerini koruması, veli vb diğer yabancılarla hiçbir şekilde iletişime geçmemeleri konusundaki uygulamalar da bizzat takip edilmektedir.

 

Psikoloğumuz okul içinde yaşanan uyum problemleri ile bizzat ilgilenebilirken ev ortamında yaşadığınız güçlükler hakkında danışmanlık yapabilmektedir.